Vi tilbyr både plenklipping og rydding av tre og greiner som er saga ned. Vi har mange nøgde kundar som nytter oss kvart år.

Fliskuttar blir leigd ut med mannskap for kr. 350 per time (transport til og frå arbeid blir fakturert for tilsvarande timepris). Den kan kutte greiner opp til 12-13 cm i omkrets. I tillegg kan vi rydde vekk tre som er felt på eigendomen. Om du treng hjelp til felling av tre kan vi foreslå lokale aktørar som tek på seg slike oppdrag.

Bruk vårt bestillingsskjema eller ring oss på 57 85 26 60 for å bestille eit oppdrag.