Tildelinga Årets brubyggjar er vårt bidrag for å heidre det lokale næringslivet rundt oss, som gjer ein ekstraordinær innsats for å hjelpe folk tilbake i arbeidslivet. Desse eldsjelene bidreg til å «byggje bruer» mellom menneske og arbeid, ved å anten gi dei arbeid, praksiserfaring eller er gode samarbeidspartnarar.

Årets brubyggjar 2021

ASVO Måløy hadde æra av å overraske avdelingsleiar Odd Henning Svoren ved Kinn kommune, Teknisk drift med tildelinga av Årets brubyggjar 2021. Avdeling for teknisk drift ved kommunen bestiller varer og tenester på ei rekkje områder, frå grøntarbeid og vegvedlikehald til folie og bakst. Såleis bidreg dei med å inkludere fleire i arbeid, og ASVO Måløy set stor pris på det gode samarbeidet med Odd Henning og resten av avdelinga.
Vi gratulerer Kinn kommune, Teknisk drift med velfortent pris!

Kinn kommune ved avdeling for teknisk drift er tildelt prisen for «Årets brubyggjar 2021». Frå venstre: Betty Hessevik (dagleg leiar ASVO Måløy), Odd Henning Svoren (avdelingsleiar Teknisk drift, Kinn kommune) og John Ivar Sunde (arbeids- og studierådgjevar ASVO Måløy).

Årets brubyggjar 2020

Prisen for Årets brubyggjar 2020 går til Frøy Vest, for deira arbeidsinkluderande bidrag til samfunnet og gode samarbeid med ASVO Måløy over lang tid. Dagleg leiar i ASVO Måløy, Betty Hessevik, trekk fram at Frøy Vest gir rom i eiga bedrift for at folk med behov for tilrettelagt arbeid får vere i bedrifta og arbeide i produksjonar. Samtidig utfører ASVO Måløy årlege tenester for Frøy Vest, og bedrifta er flinke til å kjøpe varer og tenester hos oss. – Frøy Vest gjer ein stor forskjell for samfunnet og menneska det handlar om, seier Hessevik. Driftskoordinator Sigve Slagnes ved Frøy Vest fortel at dei set stor pris på tildelinga. – Det er ikkje så mykje ekstraarbeid for oss å ha folk i tilrettelagt arbeid, fortel han.

Vi gratulerer Frøy Vest med velfortent pris!

Årets brubyggjar 2020 går til Frøy Vest, for deira arbeidsinkluderande bidrag til samfunnet og gode samarbeid med ASVO Måløy over lang tid. Frå venstre: Dagleg leiar Betty Hessevik ved ASVO Måløy og driftskoordinator Sigve Slagnes ved Frøy Vest.

Årets brubyggjar 2019

Prisen for Årets brubyggjar 2019 går til Kiwi Deknepollen, som har utvist ekstraordinær innsats over tid for å byggje eit arbeidsinkluderande samfunn. Om prisvinnaren kan ein bruke mange superlativar. Det er en imøtekommande og blid gjeng, omsorgsfulle, tolmodige og dei lagar eit inkluderande miljø rundt seg. Kiwi, med dagleg leiar og primus motor Anne-Petrin Kjerpeseth Kvalvåg i spissen, har bidrege til å både få fleire i arbeid og gi ei verdifull avklaring av arbeidsevne for dei som treng det.

Vi gratulerer Kiwi Deknepollen med velfortent pris!

20190629_230243
Årets brubyggjar 2019 går til Kiwi Deknepollen, som vinn prisen for ekstraordinær innsats over tid for å byggje eit arbeidsinkluderande samfunn. Frå venstre: John Ivar Sunde (rådgjevar ASVO Måløy), Anne-Petrin Kjerpeseth Kvalvåg og  Betty Hessevik (dagleg leiar ASVO Måløy).

Årets brubyggjar 2018

Årets brubyggjar 2018 går til A.S Fiskevegn, som vinn prisen for eit mangeårig og godt samarbeid med ASVO Måløy på tau og garn. Fiskevegn skyt opp nye garn frå brukte tau som vi finrensar, og såleis klarar vi å skåne miljøet for unødig avfall.

Gjennom eit godt samarbeid over mange år har vi klart å skape eit tilrettelagt arbeid som samtidig bidreg til det marine næringslivet i distriktet. Det er stor etterspurnad etter denne tenesta, og vi finrensa over 45 mil med tau i 2018.

Dagleg leiar i Fiskevegn, Trond-Inge Kvernevik, seier at utan ASVO sin innsats kunne ikkje dei hatt ei garnavdeling. – Så her har vi klart å få til eit verdifullt samarbeid for begge partar, som gir mange arbeid, seier han.

Årets brubyggjar 2018 går til A.S Fiskevegn, som vinn prisen for eit mangeårig og godt samarbeid med ASVO Måløy på tau og garn. Frå venstre: Arbeids- og studierådgjevar John Ivar Sunde, dagleg leiar Betty Hessevik (begge frå ASVO Måløy), formann Svein Venøy og dagleg leiar Trond-Inge Kvernevik (begge frå A.S Fiskevegn).

Om prisutdelinga

Prisen blir tildelt bedrifter som fyller eit eller fleire av følgjande kriterium:

  • Bedrifter som tilbyr arbeid eller praksisplass for deltakarar på arbeidsførebuande trening eller varig tilrettelagt arbeid.
  • Bedrifter som er gode kundar eller samarbeidspartnarar.
  • Bedrifter som bidreg til å gi ASVO Måløy AS eit positivt omdøme.