ASVO er miljøstasjon, og tek imot papppapir og plast til gjenvinning, både frå bedrifter og privatpersonar. Sjå våre opningstider.

Kvart år bidreg vi til å gjenvinne ca. 400 tonn papp, 150 tonn papir og 100 tonn plast, som blir til nye produkt. Les meir om vårt bidrag til miljøet.

resirkulering

NB! Dette må du hugse før levering

  • Alle drikkekartongar skal opnast, skyljast og tørkast.
  • Papp og papir må vere reint og tørt.
  • Plast må vere skylt og tørka.
  • Plast skal sorterast etter retningsliner på utleverte sekkar.

Makulering

Vi tek imot dokument og liknande for makulering frå næringsliv og privatpersonar for sikker og konfidensiell handsaming.

Vi tilbyr ei komplett teneste med utlån, henting og levering av makuleringsspann. Kontakt oss for å gjere ei avtale om makulering for di verksemd!

20180621_144310