Vil du vere brubyggjar, og hjelpe folk tilbake til arbeidslivet? Vi er alltid på jakt etter praksisplassar i alle næringar for folk som er på veg tilbake i arbeidslivet, eller treng eit varig tilrettelagt arbeid.

Saman med deg finn vi løysingar som passar di bedrift, og vi står for oppfølging undervegs. Ved å bli praksisbedrift viser du at bedrifta di er inkluderande, har eit sterkt samfunnsengasjement og bryr seg om medmenneske. Somme gongar fører praksis til arbeid i di eller andre bedrifter, andre ganger gir praksisen ei verdifull avklaring av arbeidsevne.

Ta kontakt med vår rådgjevar John Ivar Sunde (+47 469 33 921 / johnivar(at)asvomaloy.no) dersom du er interessert i å vite meir om å vere ei praksisbedrift.