Her kan du bestille merkeskilt i syrefast stål eller plast til fiskereiskap. Merkeskilta blir utforma i tråd med nye krav frå 01.01.22.

Merkeskilt i plast eller syrefast stål. Det øvste skiltet tilfredsstiller krav til fritidsfiskarar (telefonnummer er valfritt og blir erstatta med deltakarnummer for hummarteiner). Det nederste skiltet tilfredsstiller krav til yrkesfiskarar med tilleggskrav om merking med deltakarnummer for hummarfiske.

Prisar og levering:

Type skiltPris plastPris stål
FOR YRKESFISKARAR: Merkeskilt 1-2 linjer med deltakarnummer (for hummarfiske) og registreringsnummer til båt. Storleik: 70×30 mm med 4 mm hol30 kr*40 kr*
FOR FRITIDSFISKARAR: Merkeskilt 3-4 linjer med namn, adresse og evt. telefonnummer. Storleik: 70×40 mm med 4 mm hol

NB! For hummarteiner må du ha deltakarnummer i staden for telefonnummer.
40 kr*50 kr*

* Pris gjeld per merkeskilt. Ved kjøp av 10 eller fleire får du 10% rabatt på ordren. Ved kjøp av 50 eller fleire, ta direkte kontakt med arbeidsleiar John Inge Våge (johninge@asvomaloy.no) for tilbod.

Bestilling

  Namn:

  Telefon:

  E-post for kvittering på bestilling (om du ikkje har e-post, skriv noreply@asvomaloy.no):

  Bestilling:

  Antal skilt (10% rabatt ved kjøp av 10 eller fleire skilt):

  Kva skal stå på skiltet?

  Betalingsform:

  Fakturaopplysingar (merking av faktura / fakturaadresse / organisasjonsnr.:

  Kva slags type merking er påkrevd?

  Denne informasjonen er henta frå Fiskeridirektoratet:

  Fiskereiskap som står i sjøen skal vere tydelig merka med eigars namn og adresse. Også sanke- og samleteiner skal merkast. Merket skal finnast på minst éi av blåsene eller bøyene. På utstyr som ikkje har blåse eller bøye, skal du merke sjølve reiskapen.

  Teiner som står i sjøen til fangst av hummar skal ha minst eitt vak som er tydeleg merka med fiskarens deltakarnummer, namn og adresse (for yrkesfiskarar: fartøyets registreringsmerke). Teinene kan framleis settast fleire i lenke.

  Nye reglar om merking frå 01.01.22

  Frå 1. januar 2022 er det innført krav til merking av teiner og ruser i fritidsfiske. Dette kjem i tillegg til det gjeldande kravet til merking av vak/blåser.

  Merket bør festast øvre del av teina/rusa og må tåle saltvatn. Merket bør vere av en slik kvalitet at det ikkje losnar og dermed bidreg til marin forsøpling. Dersom fleire reiskapar er sett i lenke, gjeld kravet kvart enkelt reiskap i lenka.

  Sanke- og samleteiner som står i sjøen for oppbevaring av skaldyr skal vere merka på same måte.

  Teiner som står i sjøen til fangst av hummar skal ha minst eitt vak som er tydeleg merka med fiskarens deltakarnummer, namn og adresse (for yrkesfiskarar: fartøyets registreringsmerke). Teinene kan framleis settast fleire i lenke. Frå 1. januar 2022 skal også kvar enkelt teine vere merka.