Vi tilbyr individuell studierettleiing til deg som har behov for støtte undervegs i høgare utdanning. Våre tenester passar deg som tek fag på høgskule- eller universitetsnivå, og kan inkludere rettleiing i:

  • Korleis spisse ei problemstilling?
  • Akademisk skriving – ulike sjangerkrav
  • Struktur i ei oppgåve / avhandling
  • Metode og datainnsamling
  • Litteratursøk / referansestilar
  • Etikk i forskingsarbeidet

Du kan velje mellom tre rabatterte rettleiingspakkar, eller kjøp av enkelttimar. Rettleiinga blir alltid skreddarsydd etter ditt behov, og alle nye studentar får ein gratis og uforpliktande rettleiingstime for å prøve ut tilbodet.

  • PAKKE 1: 5 timar individuell rettleiing. Passar deg som har behov for å komme i gang med ei oppgåve, eller har spesifikke spørsmål knytt til oppgåveskriving.
  • PAKKE 2: 10 timar individuell rettleiing. Passar deg som har behov for ei oversikt over korleis ein skriv ei oppgåve, og hjelp til å komme over enkelte kneikar i oppgåveskrivinga.
  • PAKKE 3: 15 timar individuell rettleiing. Dette er vår mest rabatterte pakke, som er uvurderleg om du opplev at det er vanskeleg å kome i gong eller få oversikt over eit fag. Her kan du få hjelp både til å spisse ei problemstilling, strukturere ei oppgåve og kvalitetssikre metodikk og litteratursøk.

 

Produkt Timar* Pris Rabatt
Enkeltøkter 590,-
PAKKE 1 5 2799,- 5 prosent
PAKKE 2 10 5449,- 7,5 prosent
PAKKE 3 15 7965,- 10 prosent

* Ein time med rettleiing består av rettleiing i 45 min. + 15 min. til naudsynt for- og etterarbeid.