Arbeidsførebuande trening (AFT)

Dette er eit tilbod til deg som ynskjer å kome i ordinært arbeid eller utdanning. Vi vil hjelpe deg med tilrettelegging, rettleiing og avklaring av arbeidsevne. Vi vil, saman med deg, leggje til rette for arbeidspraksis i ordinære bedrifter og gir tett oppfølging heile vegen.

Eit typisk løp er inndelt i tre fasar:

Fase 1:

 • Introduksjonsmøte der vi går gjennom rettar og pliktar i arbeidstrening
 • Kartlegging av interesser, moglegheiter og utfordringar
 • Karriere- og studierettleiing
 • Utarbeiding av plan for arbeidstrening eller studieløp

Fase 2:

 • Praksis i ekstern bedrift. Ved behov kan vi tilby tilpassa arbeidsoppgåver på ASVO, som gir god trening på vegen tilbake til arbeidslivet
 • Oppfølging og rettleiing i arbeidstrening
 • Samtalar med NAV undervegs og ved behov
 • Gjennomgang av fråvær kvar månad, som blir sendt til NAV
 • Oppsummering av plan kvar 3. månad, som NAV får tilsendt

Fase 3: 

 • Hjelp til å søke ordinært arbeid eller vidare studium (søknadsskriving, rettleiing, intervjutrening med meir)
 • Dialog med NAV og arbeidsgjevar om eventuelle tilretteleggingstiltak
 • Overgang til arbeid, studier eller samtale med NAV om andre tiltak

Har du spørsmål om arbeidsførebuande trening kan du ta kontakt med rådgjevar John Ivar Sunde (46932944 / johnivar@asvomaloy.no), eller ta kontakt med din rådgjevar i NAV.

45222687_2139932509371939_8197466871402856448_o
Arbeids- og studierådgjevar John Ivar Sunde arbeider med studie- og karriererettleiing.