Lei av sitkagranene som veks himmelhøgt, eller har du kanskje lyst å gjere andre ting i sommar enn å klippe plen?

Vi tilbyr både plenklipping, trefelling og kan kutte greiner med fliskuttar. Vi har mange nøgde kundar som nytter oss fast.

Fliskuttar blir leigd ut med mannskap for kr. 350 per time (transport til og frå arbeid blir fakturert for tilsvarande timepris).

Ta kontakt med oss for å avtale eit oppdrag.